Ceglarek, R. (2021) „2021 r”., Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, s. 231–236. doi: 10.53120/czst.2021.231-236.