Kostrzewski, P. (2021) „Ingerencje władzy komunistycznej w politykę personalną diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989”, Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, s. 179–212. doi: 10.53120/czst.2021.179-212.