Torchalski, W. (2021) „Aktywna rola Kościoła w procesie rodzenia powołania do kapłaństwa służebnego”, Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, s. 127–139. doi: 10.53120/czst.2021.127-139.