Szumera, G. (2021) „Recenzja: N.P.G. Austriaco, J. Brent, Th. Davenport, J.B. Ku, Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna, tłum. G. Gomola, A. Gomola, Kraków 2019, ss. 256”, Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, s. 237–238. doi: 10.53120/czst.2021.237-238.