Depo, A. W. (2021) „Słowo wstępne”, Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, s. 7–8. doi: 10.53120/czst.2021.7-8.