Zadrożny, K. (2022) „Wprowadzenie w tematykę sympozjum naukowego pt. «Idźcie do Józefa», Częstochowa, 23.10.2021 r”., Częstochowskie Studia Teologiczne, 49, s. 165–167. doi: 10.53120/czst.2022.165-167.