Zadrożny, K. (2022) „2021 r”., Częstochowskie Studia Teologiczne, 49, s. 165–167. doi: 10.53120/czst.2022.165-167.