Królikowski, J. (2022) „Maryja – «żywa księga». Obecność motywu w tradycji patrystycznej i średniowiecznej”, Częstochowskie Studia Teologiczne, 49, s. 79–92. doi: 10.53120/czst.2022.79-92.