[1]
R. Ceglarek, „Pierwszy zjazd katechetyczny prefektów szkolnych Królestwa Polskiego w Częstochowie”, CzST, t. 48, s. 11–27, lis. 2021.