[1]
M. Wieczorek, „Notitia criminis w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, CzST, t. 48, s. 215–228, lis. 2021.