[1]
M. Florek, „Retoryka w służbie homiletyki”, CzST, t. 48, s. 49–68, lis. 2021.