[1]
P. Kostrzewski, „Ingerencje władzy komunistycznej w politykę personalną diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989”, CzST, t. 48, s. 179–212, lis. 2021.