[1]
K. Zadrożny, „Wprowadzenie w tematykę sympozjum naukowego pt. «Idźcie do Józefa», Częstochowa, 23.10.2021 r”., CzST, t. 49, s. 165–167, grudz. 2022.