[1]
J. Królikowski, „Maryja – «żywa księga». Obecność motywu w tradycji patrystycznej i średniowiecznej”, CzST, t. 49, s. 79–92, grudz. 2022.