[1]
W. Depo, „Słowo wstępne”, CzST, t. 49, s. 9–10, grudz. 2022.