Szymonik, M. „Filozoficzne Uwarunkowania Nihilizmu Teoretycznego I Praktycznego W kontekście myśli Vittorio Possentiego”. Częstochowskie Studia Teologiczne, t. 48, listopad 2021, s. 143-76, doi:10.53120/czst.2021.143-176.