Ceglarek, R. „Pierwszy Zjazd Katechetyczny prefektów Szkolnych Królestwa Polskiego W Częstochowie”. Częstochowskie Studia Teologiczne, t. 48, listopad 2021, s. 11-27, doi:10.53120/czst.2021.11-27.