Wieczorek, M. „Notitia Criminis W Procesie O Stwierdzenie nieważności małżeństwa”. Częstochowskie Studia Teologiczne, t. 48, listopad 2021, s. 215-28, doi:10.53120/czst.2021.215-228.