Ceglarek, R. „2021 R”. Częstochowskie Studia Teologiczne, t. 48, listopad 2021, s. 231-6, doi:10.53120/czst.2021.231-236.