Kostrzewski, P. „Ingerencje władzy Komunistycznej W Politykę Personalną Diecezji częstochowskiej W Latach 1945-1989”. Częstochowskie Studia Teologiczne, t. 48, listopad 2021, s. 179-12, doi:10.53120/czst.2021.179-212.