Torchalski, W. „Aktywna Rola Kościoła W Procesie Rodzenia powołania Do kapłaństwa służebnego”. Częstochowskie Studia Teologiczne, t. 48, listopad 2021, s. 127-39, doi:10.53120/czst.2021.127-139.