Depo, A. W. „Słowo wstępne”. Częstochowskie Studia Teologiczne, t. 48, listopad 2021, s. 7-8, doi:10.53120/czst.2021.7-8.