Zadrożny, Kamil. „Wprowadzenie W Tematykę Sympozjum Naukowego Pt. «Idźcie Do Józefa», Częstochowa, 23.10.2021 R”. Częstochowskie Studia Teologiczne, t. 49, grudzień 2022, s. 165-7, doi:10.53120/czst.2022.165-167.