Królikowski, J. „Maryja – «żywa księga». Obecność Motywu W Tradycji Patrystycznej I średniowiecznej”. Częstochowskie Studia Teologiczne, t. 49, grudzień 2022, s. 79-92, doi:10.53120/czst.2022.79-92.