Szymonik, Marian. „Filozoficzne Uwarunkowania Nihilizmu Teoretycznego I Praktycznego W kontekście myśli Vittorio Possentiego”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad 24, 2021): 143–176. Udostępniono maj 28, 2022. https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3627.