Florek, Marian. „Retoryka W służbie Homiletyki”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad 24, 2021): 49–68. Udostępniono maj 28, 2022. https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3690.