Depo, Abp Wacław. „Słowo wstępne”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad 24, 2021): 7–8. Udostępniono maj 25, 2022. https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3843.