Królikowski, Janusz. „Maryja – «żywa księga». Obecność Motywu W Tradycji Patrystycznej I średniowiecznej”. Częstochowskie Studia Teologiczne 49 (grudzień 20, 2022): 79–92. Udostępniono kwiecień 2, 2023. https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/4347.