Depo, Wacław. „Słowo wstępne”. Częstochowskie Studia Teologiczne 49 (grudzień 20, 2022): 9–10. Udostępniono lipiec 20, 2024. https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/4805.