[1]
Górski, K. 2024. Związek między orzeczeniem o żądaniu głównym i ewentualnym. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 9 listopada 2021 r., III CZP 70/20 . Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych. 1 (maj 2024), 56–70. DOI:https://doi.org/10.52097/eppism.8737.