(1)
Cymerys-Cesarz , J. Rola standardów „hard law” I „soft law” Światowej Organizacji Zdrowia W Obszarze Ochrony osób niepełnosprawnych. EPPiSM 2024, 89-99.