Góra- Błaszczykowska, A. (2024). Jawność postępowania według art. 6 EKPC i jej stosowanie przez sądy polskie. Uwagi na tle najnowszych zmian w kodeksie postępowania cywilnego. Europejski Przegląd Prawa I Stosunków Międzynarodowych, (1), 36–55. https://doi.org/10.52097/eppism.8733