Górski, Krzysztof. 2024. „Związek między Orzeczeniem O żądaniu głównym I Ewentualnym. Uwagi Na Tle uchwały Sądu Najwyższego Z 9 Listopada 2021 r., III CZP 70 20 ”. Europejski Przegląd Prawa I Stosunków Międzynarodowych, nr 1 (maj):56-70. https://doi.org/10.52097/eppism.8737.