Góra- Błaszczykowska, A. (2024) „Jawność postępowania według art. 6 EKPC i jej stosowanie przez sądy polskie. Uwagi na tle najnowszych zmian w kodeksie postępowania cywilnego”, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, (1), s. 36–55. doi: 10.52097/eppism.8733.