Górski, K. (2024) „Związek między orzeczeniem o żądaniu głównym i ewentualnym. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 9 listopada 2021 r., III CZP 70/20 ”, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, (1), s. 56–70. doi: 10.52097/eppism.8737.