[1]
J. Cymerys-Cesarz, „Rola standardów „hard law” i «soft law» Światowej Organizacji Zdrowia w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych”, EPPiSM, nr 1, s. 89–99, maj 2024.