Górski, Krzysztof. „Związek między Orzeczeniem O żądaniu głównym I Ewentualnym. Uwagi Na Tle uchwały Sądu Najwyższego Z 9 Listopada 2021 r., III CZP 70 20 ”. Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, no. 1 (maj 15, 2024): 56–70. Udostępniono lipiec 24, 2024. https://ojs.academicon.pl/eppism/article/view/8737.