ul. Jana Pawła II nr 7

25-025 Kielce

Poland

Główna osoba do kontaktu

Tomasz Siemienic
ks. dr
Instytut Teologii Fundamentalnej KUL, Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej
Tel. +48604189363

Wsparcie techniczne

Robert Kryński
Tel. 603072530