Zespół redakcyjnyKOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny:      

ks. dr Paweł Borto (KUL - WSD Kielce)

Zastępca redaktora:     

ks. dr Tomasz Siemieniec (KUL - WSD Kielce)

Sekretarz:                    

ks. dr Adam Wilczyński (WSD Kielce)

Członkowie redakcji:

 • ks. dr Jarosław Czerkawski (KUL – WSD Kielce)
 • ks. dr Rafał Dudała (WSD Kielce)
 • ks. dr Miłosz Hołda (UP JP II Kraków - WSD Kielce)
 • ks. dr Władysław Sowa (WSD Kielce)
 • ks. dr Paweł Tambor (KUL - WSD Kielce)
 • redaktor językowy:    Joanna Pisiewicz

RADA NAUKOWA

 • ks. prof. dr hab., dr h. c. Stanisław Czerwik (emeryt. prof. UPJPII w Krakowie i WSD w Kielcach)
 • prof. Flavio Felice (Papieski Uniwersytet na Lateranie)
 • ks. dr hab. Stanisław Hałas (prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. Janusz Ihnatowicz (emeryt. prof. Uniwersytetu św. Tomasza - Houston USA)
 • ks. dr hab. Witold Janocha (KUL)
 • ks. dr hab., prof. UKSW Roman Kuligowski (UKSW Warszawa)
 • ks. dr hab. Piotr Łabuda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. dr hab. Julisław Łukomski (emeryt. prof. AŚ w Kielcach i WSD w Kielcach)
 • ks. dr hab., prof. UKSW Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII Kraków)
 • prof. Rocco Pezzimenti (Libera Università Maria Ss. Assunta w Rzymie)
 • ks. dr hab. Mieczysław w Rusiecki (emeryt. prof. AŚ w Kielcach i WSD w Kielcach)
 • s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL (KUL Lublin)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Redaktorzy

Redaktorzy działu

 • Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych KUL
 • Paweł Borto, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej, Polska
 • Adam Wilczyński, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Polska
 • Rafał Dudała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa; Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Polska
 • Bartłomiej Pieron, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 • ks. dr Miłosz Hołda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Specjaliści DTP

Redaktorzy techniczni

Korektorzy