KST 2019

2019-01-16

Zapraszamy do publikacji w numerze 18 Kieleckich Studiów Teologicznych przewidzianym na rok 2019. Od tego roku nie planujemy numerów tematycznych, zatem można przesyłać artykuły ukazujące wyniki badań nad zagadnieniami, nad którymi Państwo aktualnie pracują.

Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2019 r.

Publikacja numeru: grudzień 2019 r.