Teologia minjung jako problem nie tylko ekumeniczny

  • Piotr Kopiec Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekumeniczny
Słowa kluczowe: Korea, minjung, teologia, ekumenizm, wykluczenie społeczne

Abstrakt


Dziesiąte Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Pusan w 2013 roku zwróciło uwagę na sytuację chrześcijaństwa koreańskiego. Chrześcijaństwo to dynamicznie się rozwija, ale też targane jest wieloma konfliktami, które mają charakter nie tylko wyznaniowy, ale również ideologiczny. Specyficznym koreańskim prądem teologicznym jest teologia minjung, akcentująca teologiczne znaczenie dążenia do emancypacji z wielowymiarowego polityczno-społeczno-gospodarczego wykluczenia społecznego. Artykuł analizuje kontekst powstania teologii minjung, omawia główne jej pojęcia oraz założenia, dokonuje oceny jej redukcjonistycznych twierdzeń chrystologicznych, a także opisuje jej znaczenie dla globalnego ruchu ekumenicznego.

Bibliografia

Ahn Byung-Mu, Jesus and People (Minjung), w: R.S. Sugirtharajah (red.), Asian Faces of Jesus, Maryknoll, NY: Orbis Books 1993.

Bretzke James T., Cracking the Code: Minjung Theology as an Expression of the Holy Spirit in Corea, “Pacifica” 10(1997), s. 319-330.

Cone James H., Preface, w: Kim Yong Bok (red.), Minjung Theology: People as the Subjects of History, Maryknoll, NY: Orbis Books, 1983, ix-xix.

Byung Joon Chung, A Reflection on the Growth and Decline of the Korean Protestant Church, “International Review of Mission” (World Council of Churches), 103(2)2014, s. 319-333.

Grayson James H., Early Buddhism and Christianity in Korea: A Study in the Emplantation of Religion, Leiden: E.J. Brill 1985.

Kang Wi Jo, Church and State Relations in Japanese Colonial Period, w: Robert E. Buswell, Timothy S. Lee (red.) Christianity in Korea, Honolulu: University of Hawai Press 2006.

Kin Eunsoo, Minjung Theology in Korea. A Critique from a Reformed Theological Perspective, “Japan Christian Review” 64(1998).

Kim Kirsteen, Korean Discourse on Mission: The Spiritual Vision for the Nation of Rev. Kyung-Chik Han, “Missiology: An International Review” 44(1) 2016, s. 33-49.

Kim Luke, New Perspective on Minjung Theology: Fruits or False Gospel, s. 5 (praca dyplomowa broniona w Trinity Evangelical Divinity School w Deerfield, Illinois, w 2014 roku, tekst w posiadaniu autora).

Jin Kwan Kwon, The Subjecthood of Minjung in History through Han, Dan, and Event. An Interpretation of Suh Namdong and Ahn Byungmu, “Madang”, 16(2011), s. 55- 68.

Lacy Creighton, The Legacy of D.T. Niles, “International Bulletin of Missionary Research” 8(1984), s. 174-178.

Moffett Samuel H., The Christians of Korea, New York: Friendship Press, 1962.

Oh Jung Sun, A Korean Theology of Human Nature, Lanham: University Press of America 2005.

Park Andrew Sung, Minjung Theology. A Korean Contextual Theology, “Pacific Theological Review” 18(1985), s. 13-24.

Park Chung Shin, Protestantism and Politics in Korea, Seattle: University of Washington Press 2003.

Raiser Kondrad, Ecumenism in Transition: A Paradigm Shift in the Ecumenical Movement? Geneva: WCC Publications 1991.

Senturias Erlinda, Gill Theodore A. (red.), Encountering the God of Life, Report of the 10th Assembly of the World Council of Churches, Geneva: WCC Publications 2014.

Suh Nam-dong, Historical Reference for a Theology of Minjung, w: Bok (red.), Minjung Theology. People as the Subject of History, ibid.., s. 155-182.

Suh Nam-dong, Towards a Theology of Han, w: Bok (red.), Minjung Theology. People as the Subject of History, ibid., s. 64-65.

Wells Kenneth H., The Cultural Construction of Korean History, w: Tegoż (red.), South Korea's Minjung Movement: The Culture and Politics of Dissidence, Honolulu: University of Hawai Press 1995, s. 12.

World Council of Churches, WCC 10th Assembly, Busan 2013. Handbook, Geneva: WCC Publications 2013.

Opublikowane
2018-12-29
Dział
Teologia systematyczna

Inne teksty tego samego autora

Wtyczka wymaga co najmniej jedną wtyczkę statystyczną/raportowania. Jeżeli twoja wtyczka obsługująca statystyki udostępnia więcej niż jedną metrykę, wybierz również główną metrykę w ustawieniach administracyjnych strony.