Przedsiębiorczość i komunikacja bliskości. Wzajemne uwarunkowania w świetle nauczania Kościoła

  • Robert Nęcek UPJP2 Kraków
Słowa kluczowe: Komunikacja, przedsiębiorczość, człowiek, etyka

Abstrakt


Przedsiębiorczość i komunikacja wzajemnie się przenikają i wymagają funkcjonowania w orbicie praw etycznych. Oznacza to, że etyczny rozwój przedsiębiorczości w dużej mierze zależy od komunikacji bliskości w relacjach międzyludzkich. Samo sformułowanie „komunikacja bliskości” pochodzi od papieża Franciszka i wyraża bliskość wobec ludzi w każdych okolicznościach. Bezwzględność wobec słabych i poszkodowanych przez los, podobnie jak nie liczenie się z zasadami etycznymi – pod pozorem, że wymagają tego prawa sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa – może się opłacać jedynie na krótką metę. Bliskość w podejściu do ludzi ukazuje ich podmiotowy, a nie przedmiotowy charakter i przyczynia się do tego, że pracownik utożsamia się z przedsiębiorstwem, w którym pracuje, szanując tych, którzy je prowadzą.

Biogram autora

Robert Nęcek, UPJP2 Kraków

Ks. Robert Nęcek, dr hab. nauk społ., kierownik Katedry Edukacji Medialnej Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Bibliografia

Benedykt XVI. Encyklika Caritas in veritate. Watykan 2009.

Benedykt XVI. Przybywam jako przyjaciel i zwiastun Ewangelii. Ceremonia powitalna w Białym Domu, Waszyngton, 16. 04. 2008. „L`Osservatore Romano” 5:2008 s. 40.

Benedykt XVI. Elementarz Benedykta XVI dla pobożnych, zbuntowanych i szukających prawdy. Kraków 2008.

Biskupi Katoliccy Anglii I Walii. Wspólne dobro a nauczanie społeczne Kościoła. W: Kościół wobec współczesnych problemów życia gospodarczego. Społeczne dokumenty episkopatów. Red. S. Fel, J. Kupny. Lublin 2002 s. 193-222.

Franciszek. Przekazujmy nadzieję u ufność w naszych czasach. Orędzie na 51 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan 2017.

Franciszek. Służba Kościołowi Powszechnemu I Kościołom partykularnym. Bożonarodzeniowe spotkanie z Kurią Rzymską (21.12.2014). „L`Osservatore Romano” 2:2014 s. 14-15.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Watykan 2013.

Franciszek. Łatwo mówić o miłosierdziu, trudniej być jego świadkami. Przemówienie podczas czuwania modlitewnego z czcicielami Bożego miłosierdzia (2.04.2016). „L`Osservatore Romano” 5:2016 s. 18.

Franciszek. Braterstwo podstawową zasadą regulującą porządek gospodarczy. Przesłanie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (24.04.2017). „L`Osservatore Romano” 6-7:2017 s. 13. Hildebrand von D., Prawość. W: D. von Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner. Wobec wartości. Poznań 1982 s. 12-13.

Homann K., Ökonomik und Ethik. W: Wirtschaft und Ethik. Red. G. Baadte, A. Rauscher. Graz 1991.

Jan Paweł II. Encyklika Centesimus annus. Watykan 1991.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis. Watykan 1979.

Jan Paweł II. Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży. Orędzie na XIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (15.04.1985). W: Tenże. Dzieła zebrane. T. IV. Kraków 2007.

Jan Paweł II. Środki społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju. Orędzie na XXI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24.01.1987). W: Tenże. Dzieła zebrane. T. IV. Kraków 2007.

Jan Paweł II. Encyklika Dives in misericordia.Watykan1980.

Kapuściński R., Dałem głos ubogim. Rozmowy z młodzieżą. Kraków 2008.

Maradiaga Rodriguez O., Jaki rozwój dla sprawiedliwości Społecznej? „Społeczeństwo” 5-6:2013 s. 19-22.

Marx R., Kapitał. Mowa w obronie człowieka. Kraków 2009.

Nęcek R., Die mediale Kommunikation und Entwicklung des Unternehmertums. „Theologisches“ 1-2:2014 s. 48-49.

Nęcek R., Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka. Wprowadzenia kardynał Luis H. Villalba. Kraków 2016.

Nęcek R., Die mediale Kommunikation und Entwicklung des Unternehmertums. „Theologisches“ 1-2:2014 s. 47-50.

Nęcek R., Radość przejawem komunikacji porozumienia. „Życie Konsekrowane” 4:2017 s. 48-61.

Spieker M., Praca, własność i współdecydowanie. Wytyczne chrześcijańskiej nauki społecznej i doświadczenia niemieckie. „Społeczeństwo” 3:1997 s. 327-342.

Tischner J., Etyka solidarności. Kraków 2000.

Opublikowane
2018-12-29
Dział
Teologia praktyczna

Inne teksty tego samego autora

Wtyczka wymaga co najmniej jedną wtyczkę statystyczną/raportowania. Jeżeli twoja wtyczka obsługująca statystyki udostępnia więcej niż jedną metrykę, wybierz również główną metrykę w ustawieniach administracyjnych strony.