Dogmaty maryjne w dialogu katolicko-luterańskim

  • Paweł Samiczak
Słowa kluczowe: Maryja, Matka Boża, dialog Katolicko-Luterański, dogmaty maryjne, ekumenizm

Abstrakt


W tym artykule zostanie przedstawiony zarys dialogu katolicko-luterańskiego na temat Maryi i maryjnych dogmatów ogłoszonych przez Kościół katolicki. Poprzez prezentację dokumentów z dialogu Kościołów i szeregu publikacji naukowych, przeanalizujemy: dogmat o dziewictwie Maryi, dogmat o macierzyństwie Bożym, dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi i dogmat o Jej wniebowzięciu.

Bibliografia

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium», Rzym 1964.

Gros J., Meyer H., Rush W.G., Growth in Agreement II, Genewa 2000.

Meyer H., Vischer L., Growth in Agreement, Genewa 1984.

Brown R.E., Donfired K.P., Fitzmyer, Reumann J.A., J. Mary in the New testament. A Collaborative Assessment by Protestant and Roman Catholic Scholars, Filadelfia 1978.

Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, red. K. Karski, S. C. Napiórkowski, Lublin 2003.

Majewski J., Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA, Lublin 1997.

Müller G. M., Dogmatyka Katolicka, Kraków 2017.

Napiórkowski A., Maryja jest piękna, Kraków 2016.

Napiórkowski S. C., Służebnica Pana, t. II, Lublin 2004.

Napiórkowski S. C., Spór o Matkę, Lublin 1988.

Napiórkowski S.C., Wszyscy pod jednym Chrystusem, Lublin 1985.

Bieliński P., Pół wieku dialogu katolicko-luterańskiego, w: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/3524246.Pol-wieku-dialogu-katolickoluteranskiego (16.07.2018r.)

Bieliński P., Pół wieku dialogu katolicko-luterańskiego, w: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/3524246.Pol-wieku-dialogu-katolickoluteranskiego (16.07.2018r.).

Ewangelik-katolik: Kościół Ewangelicko-Augsburski a kult Marii,, w: https://www.luteranie.pl/materialy/rozne_pisma/ewangelik_katolik_kosciol_ewangelicko_augsburski_a_kult_marii,347.html (17.07.2018r.)

Ferdek B., Dialog o Matce Pana w kontekście różańca, w: „Salvatoris Mater” 5 (2003) nr 1, s. 220-232.

Fidura J., Kościół Rzymsko-Katolicki i Ewangelicko-Luterański w 40-tym roku dialogu ekumenicznego”, w: „Ełckie Studia Teologiczne” (9) 2007.

Gros J., Mariologia luterańska, w: https://ekumenizm.wiara.pl/doc/640251.Mariologia-luteranska (21.07.2018).

Kard. Müller krytycznie o komunii dla protestantów w małżeństwach mieszanych http://pl.radiovaticana.va/news/2018/03/01/kard_m%C3%BCller_krytycznie_o_komunii_dla_protestant%C3%B3w_w_ma%C5%82%C5%BCe%C5%84s/1365095 (5.08.2018).

Kard. Müller: w sprawie Lutra jest dziś wielki zamęt, http://pl.radiovaticana.va/news/2017/10/24/kard_m%C3%BCller_w_sprawie_lutra_jest_dzi%C5%9B_wielki_zam%C4%99t/1344913 (6.08.2018).

Kowalik K., Przełom w mariologii Lutra? Doktor Marcin komentuje „Magnificat” w: „Collectanea Theologica” 65 (1995) nr. 3

Kycia T., Kard. Müller krytycznie o komunii dla protestantów w małżeństwach mieszanych, https://www.polskieradio.pl/7/4414 (4.08.2018)

Napiórkowski S.C., Przemiany katolickiego obrazu Lutra w: E. Ołtarzewska-Wieja, Z problemów reformacji , red. E. Ołtarzewska-Wieja, Bielsko-Biała 1993.

Nast W., Przez Jezusa do Maryi w Tradycji Ewangelickiej, w: Napiórkowski S.C., Pek K.(red.) Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Licheń, 26-27 października 2001 roku, red. S. C. Napiórkowski, K. Pek, Częstochowa-Licheń 2002.

Rossier F., The „Brothers and Sisters” of Jesus: Anything New?, w: „Marian Studies” (58) 2007.

Skowronek A., Zagadnienia Maryjne w dialogu ekumenicznym, w: http://apologetyka.katolik.pl/zagadnienia-maryjne-w-dialogu-ekumenicznym/ (18.07.2018).

Stosunek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do kultu Marii Panny, w: https://www.luteranie.pl/materialy/rozne_pisma/stosunek_kosciola_ewangelicko_augsburskiego_do_kultu_marii_panny,346.html (17.07.2018).

Opublikowane
2018-12-29
Dział
Teologia systematyczna

Inne teksty tego samego autora

Wtyczka wymaga co najmniej jedną wtyczkę statystyczną/raportowania. Jeżeli twoja wtyczka obsługująca statystyki udostępnia więcej niż jedną metrykę, wybierz również główną metrykę w ustawieniach administracyjnych strony.