Osoba Jezusa w Trójcy Świętej w nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

  • Andrzej Jeziernicki
Słowa kluczowe: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Trójca Święta, Jezus, Syn Boży, Ja Jestem, Pan

Abstrakt


W nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej osoba Pana Jezusa Chrystusa zajmuje centralne miejsce. Wynika to z zasady solus Christus, która mówi o jedynym pośrednictwie Jezusa pomiędzy Bogiem a ludźmi. Wszystko, co jako chrześcijanie otrzymujemy od Boga, mamy w imieniu Pana Jezusa. Podkreśla się ponadczasowość Syna Bożego, oznacza to, że nie było takiego czasu, w którym by On nie istniał. Zrodzony z Boga Ojca a nie stworzony – jest początkiem i końcem Bożego stworzenia. Jezus posiada imię Boże Ja Jestem, co czyni Jego osobę równą Bogu Ojcu i pozwala oddawać mu taką samą cześć. W nabożeństwie kładziony jest szczególny nacisk na uwielbienie imienia Pana Jezusa. Chrystus jest naszym Panem, a więc właścicielem i władcą wszystkich ludzi. To chyba najczęściej słyszane wyznanie pośród wyznawców Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

Bibliografia

Arthur K., Panie, pragnę Cię poznać, Chattanooga 2005.

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1975.

McDowell J., Steward D., Świadkowie Jehowy, skrypt.

Pearlman M., Doktryny biblijne, Suchacz 1998.

Pejsti N. I., Zasady Wiary Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce, Kętrzyn 1948.

Polgensek T., O jakim Królestwie nauczał Jezus? Gdynia 2003.

Prince D., Podstawy wiary chrześcijańskiej, Lublin 1994.

Slawik J., Język hebrajski, skrypt.

Uglorz M., Obecność Boga w Chrystologicznej Refleksji ewangelisty Jana, Warszawa 1988.

Uglorz M., Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, Warszawa 1999.

Opublikowane
2018-12-29
Dział
Teologia systematyczna

Inne teksty tego samego autora

Wtyczka wymaga co najmniej jedną wtyczkę statystyczną/raportowania. Jeżeli twoja wtyczka obsługująca statystyki udostępnia więcej niż jedną metrykę, wybierz również główną metrykę w ustawieniach administracyjnych strony.