[1]
Pawlak, A. 2017. Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych. Red. Zdzisław Kupisiński SVD. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 ss. 438. - recenzja. Kieleckie Studia Teologiczne. 16 (grudz. 2017), 311-316.