[1]
Czerkawski, J. 2017. Przekaz wiary Kościoła a współczesne media. Kieleckie Studia Teologiczne. 16 (grudz. 2017), 107-124.