[1]
Kopiec, P. 2018. Teologia minjung jako problem nie tylko ekumeniczny. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 117-131.