[1]
Wąsik, W. 2018. Instytucja rodziców chrzestnych w Kościele łacińskim od Soboru Trydenckiego do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 243-261.