[1]
Cichoń, M. 2018. Vita sancti Medardi jako utwór hagiograficzny przełomu antyku i średniowiecza. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 7-22.