[1]
Anozie, C. 2017. Cuda Jezusa jako wiarygodny środek Objawienia Bożego w perspektywie teologii fundamentalnej. Kieleckie Studia Teologiczne. 16 (grudz. 2017), 75-90.