[1]
Gocel, T. 2017. Wstęp do Kalendarium Seminarium Duchownego w Kielcach. Kieleckie Studia Teologiczne. 16 (grudz. 2017), 19-71.